Siostra Faustyna, Helena Kowalska, urodziła się 25 sierpnia 1905 roku w Głogowcu k. Łodzi w wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Po kilku latach służby u zamożnych rodzin wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W klasztorze gorliwie spełniała obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki. Prowadziła niezwykle bogate życie duchowe, które obfitowało w różne dary mistyczne. Jej misja polegała na przypomnieniu światu prawdy o miłości miłosiernej Boga, przekazaniu nowych form kultu Miłosierdzia Bożego i zainspirowaniu odnowy religijnej w duchu tego nabożeństwa. Zmarła 5 października 1938 roku w Krakowie. Jej dzienniczek duszy zaliczany jest do wybitnych dzieł literatury mistycznej. Beatyfikowana w 1993 roku. Kanonizowana w 2000 roku. (Za Mszał Rzymski)

Nasza Parafia otrzymała relikwie Świętej Siostry Faustyny od Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 1 października 2016 roku. Relikwie do Parafialnej Świątyni wprowadził 20 listopada 2016 roku Ksiądz Kanonik Profesor Doktor Habilitowany Michał Kieling Delegat Biskupa Kaliskiego ds. Życia Konsekrowanego.

Święta Faustyno módl się za nami!