Wychodząc na przeciw trudnej sytuacji - Pandemia Koronawirusa, Nasza Parafia wprowadza możliwość składania ofiar on-line w nowy i innowacyjny sposób

Darowizna na cele kultu religijnego

Jedną z możliwych form wsparcia kościoła parafialnego Chrystusa Króla w Chojniku m.in. w celu remontów i utrzymania jest przewidziana prawem „darowizna na cele kultu religijnego”. Jej przekazanie to korzyść nie tylko dla obdarowanego, ale również dla darczyńcy, ponieważ pozwala mu zmniejszyć kwotę podatku, który co roku musi zapłacić do Urzędu Skarbowego.
 

Regulamin dotyczący darowizn:

Sytuacja poszczególnych podatników jest jednak różna, więc w razie wątpliwości trzeba się poradzić kogoś dobrze w tym zorientowanego lub zasięgnąć informacji bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym (może wystarczy zrobić to za pomocą Internetu lub telefonicznie).
 

Aby skorzystać z darowizny na cele kultu religijnego i przeznaczyć ją na remont i utrzymanie naszego kościoła należy:

1. Wpłacić darowiznę w dowolnej kwocie na rachunek bankowy Parafii Inwestycje: Bank Spółdzielczy Dobrzyca-Odolanów 08 8409 0001 2002 0100 8080 0004
– określając w treści przelewu cel tej darowizny (malowanie kościoła, utrzymanie, remont).

2. Ważna UWAGA – aby skorzystać z ulgi w danym roku podatkowym, darowiznę należy przekazać w tym właśnie roku (do 31 XII), a nie w roku, w którym składa się rozliczenie podatkowe (czyli za poprzedni rok!). Oczekiwanie z darowizną do czasu rozliczania podatku za poprzedni rok spowoduje, że ulga będzie skutkować dopiero w kolejnym roku podatkowym.

3. Zachować dowód przelewu darowizny przez 6 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym dokonano darowizny.

4. Wpisać w odpowiednich rubrykach załącznika PIT-0 kwotę odliczenia od podstawy opodatkowania, kwotę przekazanej darowizny oraz nazwę i adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla , Chojnik 36, 63-435 Sośnie. UWAGA – ta kwota odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania nie może być wyższa niż 6% dochodu darczyńcy, przy czym ten limit jest wspólny dla ew. innych darowizn odliczanych od podstawy opodatkowania (np. dotyczących celów krwiodawstwa lub ustawowo określonych organizacji).

5. Wpisać w odpowiedniej rubryce właściwego rocznego zeznania podatkowego (PIT-36 lub PIT-37 – zależnie od podatnika) kwotę odliczanej darowizny.
 

Wartość przekazanej darowizny na cele kultu religijnego może być dowolnie wysoka, lecz od podstawy opodatkowania podatnik może odjąć kwotę nie większą niż to wynika z obliczenia. Opisanej tu darowizny nie należy jednak mylić z oddzielną – i też godną uwagi – możliwością przekazania 1% należnego za dany rok podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, np. Caritas. Darowizna na cele kultu religijnego z przeznaczeniem dla naszej parafii „zamieni” – zgodnie z prawem – część naszego podatku na część włożoną w remont i utrzymanie kościoła parafialnego.

Prosimy więc Parafian o skorzystanie z tej podwójnie dogodnej formy wsparcia wspólnego dzieła!