Ksiądz Proboszcz Jan Łakomy (1952-02-01 - 1980-02-05) 28 lat

Kapłaństwo

Data święceń kapłańskich: 1945-12-22

Biskup wyświęcający: Ks. Kardynał August Hlond Prymas Polski

Posługa duszpasterska:

Wikariusz Parafii Wszystkich Świętych w Słupi pod Kępnem 

Wikariusz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnymlesie z obowiązkiem rezydencji w Chojniku 

Proboszcz Parafii Chrystusa Króla w Chojniku 

Biografia

Urodził się 7 grudnia 1916 r. w Rogożewie koło Jutrosina, syn rolnika Stanisława i Anny z Olejnickich. Uczył się w szkole powszechnej w Pomocnie i Rawiczu. 28 maja 1935 r. ukończył humanistyczne gimnazjum w Rawiczu. Rozpoczął studia w Seminarium Duchownym w Gnieźnie i Poznaniu, które przerwała wojna. Wrócił do Osieka do sponsorującego jego studia wujostwa i pomagał w gospodarstwie rolnym, a następnie pracował w mleczarni jako robotnik. Po wyzwoleniu dokończył studia seminaryjne i 22 grudnia 1945 r. przyjął w Gnieźnie święcenia kapłańskie. Był wikariuszem w Słupi pod Kępnem, a następnie w Czarnymlesie z obowiązkiem rezydencji w Chojniku. 1 lutego 1952 r. został pierwszym proboszczem nowo utworzonej parafii w Chojniku. Prowadził ogromną pracę duszpasterską i organizacyjną. Pokonała Go postępująca choroba. 29 stycznia zabrało Go pogotowie ratunkowe do szpitala w Ostrowie, w którym zmarł 2 lutego 1980 r. Spoczywa na naszym cmentarzu parafialnym.