Katecheta staje się dzięki misji kanonicznej publicznym apostołem słowa Bożego i wypełnia posłannictwo Kościoła. Prowadzi ono do rozwoju Kościoła i umocnienia Go mocą Ewangelii. Katecheta jest nauczycielem, wychowawcą i świadkiem wiary. Powinien być otwarty na wszelkie dobro, wierny Magisterium Kościoła w prawdach wiary i moralności. W szkolnym nauczaniu religii katecheta powinien realizować program zatwierdzony przez biskupa diecezji.

Osoba katechety spełnia niezastąpioną rolę w przekazie wiedzy i wiary. Katecheta powinien głosić Chrystusa nie tylko werbalnie, ale świadectwem swego życia - zachowując jednoznaczną postawę moralną. Od katechetów oczekuje się, że oprócz wiedzy merytorycznej i spełniania wszelkich wymogów zawodowych, będą osobami obdarzonymi szczególną charyzmą i takimi cechami, które pozwalają na przedłużanie działania Chrystusa.

W Zespole Szkół Podstawowych w Pawłowie oraz w Chojniku religii uczą Ksiądz Proboszcz Marek Jasianek oraz Pani Jolanta Gąbka.