Kościół w Polsce kontynuuje program pogłębiania tajemnicy Eucharystii, pod hasłem „Eucharystia daje życie”, w oparciu o nauczanie papieża Benedykta XVI, który Eucharystię postrzega jako tajemnicę wyznawaną, celebrowaną i świętowaną.

W III roku duszpasterskim 2021/22, który rozpoczniemy od pierwszej niedzieli Adwentu 2021, akcent położony jest na problematykę świętowania Dnia Pańskiego oraz skutków udziału we Mszy Świętej.

Hasło tego roku, Posłani w pokoju Chrystusa”, nawiązuje do misji, której Chrystus Pan udziela wszystkim zebranym przy eucharystycznym stole. Określenia papieża Benedykta XVI: „życie na sposób dnia Pańskiego” czy „eucharystyczny styl życia” wyznaczają kierunek pracy.

Prawdziwe spotkanie z Chrystusem Panem we wspólnocie eucharystycznej budzi w sercu radość i przynagla do dzielenia się doświadczeniem wiary” (KEP, List na Rok Eucharystii, 2004).

Pełny i świadomy udział w Eucharystii owocuje prospołecznymi postawami, których oczekujemy: eklezjalną jednością, miłosierdziem i troską o ubogich (por. KKK, 1396-1397).

Biblijne motto: „Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57) wskazuje na wewnętrzny związek pomiędzy eucharystycznym stylem życia a misją udzielaną wiernym w ramach każdej Mszy Świętej.

Chodzi więc o formowanie uczestników Eucharystii do tego, aby tajemnica, w którą wierzą i którą celebrują, stała się w nich zasadą nowego życia oraz formą chrześcijańskiej egzystencji. Chodzi o kształtowanie eucharystycznego stylu życia.

Obecny w Eucharystii żywy Jezus jest tym, który posyła. Misja nie jest tylko pewnym dodatkiem do życia, ale życie dzięki Eucharystii staje się misją, gdyż przez życie każdego z nas Bóg pragnie coś powiedzieć światu. 

Kalendarz duszpasterski na 2021/2022 r

Listopad 2021

 Niedziela 28 - I Niedziela Adwentu. Początek nowego roku liturgicznego i duszpasterskiego - „Posłani w pokoju Chrystusa ”

Wytrwała modlitwa powoduje stopniową przemianę, czyni silnymi w okresach ucisku, daje łaskę bycia wspieranym przez Tego, który zawsze nas kocha i chroni.” Franciszek

Papieska Intencja: Aby cierpiący na depresję lub wypalenie otrzymali pomoc i dostrzegli światło, które przywróci im chęć do życia.

Parafialna Intencja: Módlmy się, o większe zaangażowanie parafian w życie wspólnoty.

Grudzień 2021

Sobota 4 – 1. Rocznica Śmierci Księdza Prałata Edwarda Wawrzyniaka Proboszcza w latach 1980-1991

Niedziela 5 - Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie

Środa 8 - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zakończenie Roku Świętego Józefa

Poniedziałek 13 - Dzień modlitw za ofiary stanu wojennego – 13.XII.1981

Piątek 17 - Dzień adoracji Najświętszego Sakramentu

Piątek 24 - Wigilia Narodzenia Pańskiego

Sobota 25 - Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Niedziela 26 - Święto Świętej Rodziny - Jezusa, Maryi i Józefa

Poniedziałek 27 - 103. Rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918

Piątek 31 - Dziękczynienie za 2021 rok

Pokarmem życia jest dać się miłować Bogu i kochać innych.” Franciszek

Papieska Intencja: Za katechetów powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli odważnymi i kreatywnymi świadkami w mocy Ducha Świętego.

Parafialna Intencja: Módlmy się za dzieci nienarodzone, którym zagraża śmierć.

Styczeń 2022

Sobota 1 - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dzień Pokoju

Czwartek 6 - Uroczystość Objawienia Pańskiego. Dzień Modlitwy i Pomocy Misją

Niedziela 9 - Święto Chrztu Pańskiego

Poniedziałek 17 - Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim

Wtorek 18 - Tydzień modlitw o jedność chrześcijan

Niedziela 23 - Niedziela Słowa Bożego

Środa 26 - Dzień Islamu w Kościele katolickim

Środa 26 - 16. Rocznica Śmierci Księdza Kanonika Stanisława Twardowskiego Proboszcza w latach 1991-1997

Musimy zanieść światu dobrą nowinę: Jezus jest naszym Zbawicielem. To jest nasz obowiązek.” Franciszek

Papieska Intencja: Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.

Parafialna Intencja: Módlmy się o jedność, ducha miłości i przebaczenie w rodzinach.

Luty 2022

Wtorek 1 - 70. Rocznica powstania Parafii

Środa 2 - Ofiarowanie Pańskie. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Środa 2 - 42. Rocznica Śmierci Księdza Jana Łakomego Pierwszego Proboszcza w latach 1952-1980

13. Rocznica Nawiedzenia Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz Misji Miłosierdzia Bożego 7-14.02.2009

Piątek 11 - Światowy Dzień Chorego

Piątek 25 - 96. Rocznica zakończenia budowy kościoła

Niedziela 27 - Tydzień modlitw o trzeźwość narodu

Poniedziałek 28 - Dzień modlitw za papieża seniora Benedykta XVI

Dziękujmy Panu za każdą otrzymaną łaskę i patrzmy z ufnością i nadzieją w przyszłość.” Franciszek

Papieska Intencja: Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych ‐ dziękując im za ich misję i odwagę ‐ aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.

Parafialna Intencja: Módlmy się za chorych o moc wiary i pociechę w strapieniu.

Marzec 2022 - Miesiąc Świętego Józefa

Wtorek 1 - Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych

Środa 2 - Środa popielcowa. Rozpoczęcie Wielkiego Postu

Niedziela 13 - Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami

Niedziela 13 - Dzień papieski Franciszka w 9. Rocznicę Wyboru

Sobota 19 - Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Patrona Diecezji Kaliskiej

Piątek 25 - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień Świętości Życia. 30. Rocznica powstania Diecezji Kaliskiej

Jesteśmy wezwani do rozpoznania pokornego i miłosiernego oblicza, które Bóg postanowił przyjąć w Jezusie Chrystusie.” Franciszek

Papieska Intencja: Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.

Parafialna Intencja: Módlmy się o dar nawrócenia dla grzeszników i dar wiary dla wątpiących.

Kwiecień 2022

Sobota 2 - 17. Rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II

Niedziela 10 - Dzień Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej 2010

Niedziela 10 - Niedziela Palmowa - Męki Pańskiej

Poniedziałek 11 - Spowiedź Wielkopostna

Środa 13 - Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 1940

Czwartek 14 - Święto Chrztu Polski 966

Czwartek 14 - Wielki Czwartek - Msza Wieczerzy Pańskiej

Piątek 15 - Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej

Sobota 16 - Wielka Sobota, Wigilia Paschalna

Niedziela 17 - Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

Poniedziałek 18 - Poniedziałek Wielkanocny

Niedziela 24 - Druga Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego. Święto Caritas. Tydzień Miłosierdzia

Poniedziałek 25 - Dzień Świętości Życia Kapłańskiego

Poniedziałek 25 - Święto Świętego Marka Apostoła i Ewangelisty, Patrona Księdza Proboszcza

Wtorek 26 - Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, którego relikwie posiada Nasza Parafia

Piątek 29 - Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej

Nikt nie ma większej miłości, niż ten, kto oddaje swoje życie za swych przyjaciół i On je za nas oddał. Za ciebie. Za mnie. Odzyskał je i towarzyszy nam pełnią swego życia. Pozwól, by ci towarzyszył. On cię kocha. Wielkanoc, to Jezus żywy.” Franciszek

Papieska Intencja: Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.

Parafialna Intencja: Módlmy się za osoby, które dawno nie skorzystały z daru Spowiedzi, by odkryły w tym sakramencie dar miłosierdzia.

Maj 2022 - Miesiąc Najświętszej Maryi Panny

Niedziela 1 - Niedziela Biblijna. Tydzień Biblijny

Poniedziałek 2 - Dzień Flagi RP

Wtorek 3 - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Głównej Patronki Polski

Niedziela 8 - Niedziela Dobrego Pasterza. Tydzień Modlitw o Powołania

Poniedziałek 9 - Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski

Niedziela 15 - Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

Poniedziałek 16 – Święto Świętego Andrzeja Boboli, Patrona Polski

Sobota 21 – Rocznica Pierwszej Komunii Świętej

Środa 25 - 22. Rocznica Święceń Kapłańskich Księdza Proboszcza Marka Jasianka

Niedziela 29 - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Ona, Matka nadziei, podtrzymuje nas w chwilach ciemności, trudności, zniechęcenia, pozornego niepowodzenia lub prawdziwych ludzkich porażek.” Franciszek

Papieska Intencja: Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.

Parafialna Intencja: Módlmy się, o nowe, liczne i święte powołania z naszej parafii.

Czerwiec 2022 - Miesiąc Serca Pana Jezusa

Sobota 4 – 25. Rocznica Wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Kaliszu

Niedziela 5 - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dzień dziękczynienia

Poniedziałek 6 - Święto NMP Matki Kościoła

Czwartek 9 - Święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Niedziela 12 - Uroczystość Najświętszej Trójcy

Czwartek 16 - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Boże Ciało

11. Rocznica Nawiedzenia Cudownego Obrazu Pani Jasnogórskiej 24.-25.06.2011

Piątek 24 - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów

Piątek 24 - Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

Środa 29 - Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Eucharystia, chociaż stanowi pełnię życia sakramentalnego, nie jest nagrodą dla doskonałych, lecz szlachetnym lekarstwem i pokarmem dla słabych.” Franciszek

Papieska Intencja: Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.

Parafialna Intencja: Módlmy się, o umiłowanie Eucharystii i częste przyjmowanie komunii świętej.

Lipiec 2022

Sobota 2 - 4. Rocznica Rozpoczęcia Posługi Proboszczowskiej przez Księdza Marka Jasianka

Wtorek 12 - Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Niedziela 24 - Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa

Okres wakacji jest okazją nie tylko do wypoczynku i do odnowy sił fizycznych i psychicznych, ale także do pobudzenia naszego życia duchowego i umocnienia więzi z Bogiem i z ludźmi.” Franciszek

Papieska Intencja: Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.

Parafialna Intencja: Módlmy się, o Boże błogosławieństwo w pracy dla naszych rolników.

Sierpień 2022 - Miesiąc Trzeźwości

Poniedziałek 1 - Dzień pamięci o Powstaniu Warszawskim. 78. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

Sobota 6 - Święto Przemienienia Pańskiego

Poniedziałek 15 - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 102. Rocznica Cudu Nad Wisłą. Parafialne dziękczynienie za żniwa - Dożynki 2022

Piątek 26 - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Środa 31 - Dzień solidarności i wolności

Nie bójmy się zobowiązań na całe życie, zobowiązań, które angażują i obejmują całe życie! W ten sposób życie będzie owocne! I to jest wolność: mieć odwagę podejmować te decyzje w sposób wielki.” Franciszek

Papieska Intencja: Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.

Parafialna Intencja: Módlmy się, o trzeźwość i wolność od uzależnień w naszej parafii.

Wrzesień 2022

Czwartek 1 - 83. Rocznica wybuchu II wojny światowej. Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

Niedziela 4 - Niedziela Świętego Franciszka

Czwartek 8 - Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Niedziela 11 - Tydzień Wychowania

Środa 14 - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Sobota 17 - Dzień Golgoty Wschodu i 83. Rocznica agresji sowieckiej na Polskę

Niedziela 18 - Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski, młodzieży i ministrantów

Niedziela 18 - Dzień Środków Społecznego Przekazu

Środa 21 - Międzynarodowy Ekumeniczny Dzień Modlitwy o Pokój

Czwartek 29 - Święto Świętych Michała, Gabriela i Rafała Archaniołów

Pokój to nie tylko brak wojny, ale życie pełne sensu, zaplanowane i przeżywane w braterskim dzieleniu się z innymi.” Franciszek

Papieska Intencja: Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

Parafialna Intencja: Módlmy się, o dobre owoce rozpoczynającego się roku szkolnego i katechetycznego.

Październik 2022 - Miesiąc Różańca

Środa 5 - Wspomnienie Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej, której relikwie posiada Nasza Parafia

Piątek 7 - Wspomnienie NMP Różańcowej

Niedziela 9 - 22. Dzień Papieski Jana Pawła II

Niedziela 16 - 44. Rocznica wyboru na Stolicę Piotrową Jana Pawła II

Środa 19 - Wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki prezbitera i męczennika, którego relikwie posiada Nasza Parafia. Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych

Sobota 22 - Wspomnienie św. Jana Pawła II, którego relikwie posiada Nasza Parafia

Niedziela 23 - Dzień Misyjny. Tydzień Misyjny

Jeśli świat w swej pysze ośmiesza i odrzuca Różaniec, to nieprzejrzany wręcz zastęp świętych ze wszystkich wieków i każdego stanu nie tylko serdecznie go pokochał i pobożnie odmawiał, ale używał go też zawsze jako potężne oręże w walce z szatanem.” Franciszek

Papieska Intencja: Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

Parafialna Intencja: Módlmy się o umiłowanie Różańca przez wszystkich Parafian.

Listopad 2022

Wtorek 1 - Uroczystość Wszystkich Świętych

Środa 2 - Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

Piątek 11 - 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

28. Rocznica Nawiedzenia Obrazu Świętego Józefa Kaliskiego Patrona Diecezji 13.-14.XI.1994

Niedziela 13 - Światowy Dzień Ubogich, Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym

Niedziela 20 - Uroczystość Chrystusa Króla - Uroczystości Odpustowe. Dzień Młodzieży

Kultura, która zapomina o śmierci, sama w sobie zaczyna umierać. Kto o niej zapomina już umiera.” Franciszek

Papieska Intencja: Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.

Parafialna Intencja: Módlmy się o dar życia wiecznego dla zmarłych.