Wykonane:

VII-XII. 2018

 • Dokonczenie drenażu kościoła parafialnego

 • Inwentaryzacja cmentarza parafialnego

 • Zabezpieczenie i ocieplenie wieży kościoła 

 • Zagospodarowanie przestrzeni zielonej na cmentarzu  

 • Nowe ogrzewanie kościoła parafialnego

2019

 • Zakup ambonki na miejsce przewodniczenia w prezbiterium

 • Remont kapliczek obok kościoła 

 • Opierzenie daszków nad wejściami do kościoła

2020

 • Malowanie kościoła wewnątrz

 • Renowacja zabytkowego Krzyża Cmentarnego

2021

 • Nowe stacje Drogi Krzyżowej w kościele

Planowane:

 • Monitoring budynków parafialnych

 • Termomodernizacja budynków parafialnych (jeśli pozyskamy środki z Funduszy)

Ofiary z 3 niedzieli miesiąca przeznaczone są na inwestycje parafialne i bieżące opłaty. Za ofiary, modlitwę i okazane dobro: Serdeczne Bóg Zapłać! 

Ofiary można również składać na konto parafialne:

Inwestycje: Bank Spółdzielczy Dobrzyca-Odolanów 08 8409 0001 2002 0100 8080 0004 

Intencje Mszalne: Bank Spółdzielczy Dobrzyca-Odolanów 18 8409 0001 0100 8080 2000 0001