Posługa charytatywna Kościoła realizowana zarówno przez pojedynczych wiernych jak i na sposób wspólnotowy, zakorzeniona w Słowie Bożym i liturgii, pozostaje wciąż aktualnym i niezbędnym sposobem głoszenia i uobecniania miłosierdzia Bożego we współczesnym świecie. Niesienie pomocy ubogim i potrzebującym jest, zatem jednym z najważniejszych zadań, które pozostawił Kościołowi Jezus Chrystus. Co więcej, obowiązek świadczenia miłosierdzia dotyczy nie tylko poszczególnych wyznawców Chrystusa, ale także całej wspólnoty Kościoła.

Parafialny Caritas jest kościelną organizacją charytatywną, działającą na zasadzie całkowitego wolontariatu, a jego głównym zadaniem jest pomoc najbiedniejszym, niezaradnym, chorym i samotnym. Podstawowym problemem jest zawsze zorganizowanie funduszy, które umożliwiają realizację tego typu zadań. Dzięki wrażliwości serc naszych Darczyńców w miarę możliwości organizacja ta stara się spieszyć z pomocą ludziom ubogim, samotnym i pokrzywdzonym przez los.

Do zadań Caritas na szczeblu parafii należy:

  • rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy potrzebującym we wspólnocie parafialnej

  • mobilizacja całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem

  • pozyskiwanie środków na działalność charytatywną (organizacja zbiórek)

  • świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym

  • współpraca z diecezjalną centralą Caritas, z właściwym terytorialnie okręgiem Caritas, a także z innymi parafialnymi zespołami Caritas

Serdecznie zapraszamy wszystkich do szerokiej współpracy w ramach Caritas.