Kardynał Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901r. w miejscowości Zuzela nad Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie otrzymał 3 sierpnia 1924r. z rąk biskupa Wojciecha Owczarka. 5 sierpnia odprawił prymicyjną Mszę św. na Jasnej Górze.

W latach 1925-1929 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na wydziale prawa kanonicznego i nauk społecznych, gdzie uzyskał stopień doktora.

Podczas rocznej podróży naukowej po krajach Europy Zachodniej interesował się szczególnie Akcją Katolicką i działalnością związków zawodowych oraz ruchów religijno-społecznych.

W czasie II wojny światowej, jako znany profesor-społecznik, był imiennie poszukiwany przez Niemców. W okresie Powstania Warszawskiego pełnił obowiązki kapelana grupy AK „Kampinos”, działającej w Laskach i okolicy. W tym czasie sprawował funkcję kapelana szpitala powstańczego w Laskach.

Zaraz po zakończeniu działań wojennych powrócił do Włocławka i zaczął organizować Seminarium Duchowne zniszczone w czasie wojny. W 1945r. został rektorem Seminarium. Podjął też obowiązki redaktora tygodnika diecezjalnego „Ład Boży”, czynił starania o wznowienie czasopisma „Ateneum Kapłańskie”.

W 1946r. Ojciec Święty Pius XII mianował księdza profesora Wyszyńskiego biskupem, ordynariuszem diecezji lubelskiej. Sakrę biskupią przyjął na Jasnej Górze 12 maja 1946r.

Po śmierci kardynała Augusta Hlonda, w 1948r., został arcybiskupem Gniezna i Warszawy, Prymasem Polski.

Na konsystorzu, w dniu 12 stycznia 1953r. został kardynałem.

W okresie konfliktów między Państwem a Kościołem, 25 września 1953r., został aresztowany i wywieziony z Warszawy. Przebywał kolejno w Rywałdzie Królewskim, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku, w Komańczy. W Komańczy, w dniu 16 maja 1956r., napisał tekst odnowienia Ślubów Narodu, które zostały uroczyście złożone na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956r. (bez obecności Prymasa).

26 października 1956r. kardynał Stefan Wyszyński odzyskał wolność.

W latach 1957-1965 prowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski. W 1957r. rozpoczął Nawiedzenie Polski przez kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. 3 maja 1966r. Prymas Polski, wraz z arcybiskupem Krakowa – Karolem Wojtyłą i całym Episkopatem, oddał Polskę Matce Bożej na wieczystą własność, w Jej macierzyńską niewolę miłości.

W latach sześćdziesiątych czynnie uczestniczył w pracach soboru Watykańskiego II.

W czerwcu 1979r. Prymas Wyszyński przyjął w Ojczyźnie Papieża Polaka – Ojca Świętego Jana Pawła II.

Kardynał Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981r. w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Nazwany Prymasem Tysiąclecia odszedł do Boga człowiek, który 57 lat przeżył w kapłaństwie, 35 lat był biskupem, 32 lata Prymasem Polski. Przez całe swoje życie nauczał, bronił, przebaczał, dźwigał, krzepił, pocieszał. Myślą przewodnią Jego posługi były słowa widniejące na biskupim herbie „SOLI DEO” (jedynemu Bogu).

W 1989r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Beatyfikacja odbyła się w 2021r.

Decyzją metropolity warszawskiego księdza kardynała Kazimierza Nycza nasza parafia otrzymała relikwie Błogosławionego Prymasa Wyszyńskiego. Relikwie z rąk księdza prałata dr Janusza Bodzona kanclerza kurii metropolitalnej w Warszawie oraz wikariusza biskupiego ds. sakramentalnych 25 lutego 2022 roku odebrał ksiądz proboszcz Marek Jasianek. 

Błogosławiony Prymasie Stefanie Wyszyński - módl się za nami!