Bł. Jerzy Popiełuszko, syn ziemi podlaskiej, ur. 14 września 1947 we wsi Okopy, wyświecony na prezbitera w Warszawie 28 maja 1972 r. przez kard. Stefana Wyszyńskiego. Gorliwy duszpasterz ludzi pracy, służby zdrowia, ludzi chorych, ubogich i prześladowanych. Jako rezydent przy kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu (1980-1984) wsławił się odprawianiem Mszy św. za Ojczyznę. W trudnym okresie dziejów Ojczyzny wszystkich ludzi, bez wyjątku, obejmował pasterską miłością nawołując do pojednania, aby zło dobrem zwyciężać. Zamordowany za wiarę i Kościół przez oficerów Służby Bezpieczeństwa 19 października 1984. Męczennik reżimu komunistycznego. Od chwili śmierci cieszy się wyjątkową czcią wiernych. Do jego grobu przybyło ponad 18 milionów ludzi, w tym papież Jan Paweł II (14.06.1987) i kard. Joseph Ratzinger (25.05.2002), (papież Benedykt XVI). Beatyfikowany w Warszawie w niedzielę 6 czerwca 2010 r. Błogosławiony Jerzy daje nam przykład wytrwania w wierze, miłości do Kościoła i troski o bliźnich. Wspomnienie liturgiczne 19 października. (Za Mszał Rzymski) 

Nasza Parafia otrzymała relikwie Błogosławionego Jerzego Popiełuszki Kapłana i Męczennika z rąk Księdza Prałata Tadeusza Bożełki 6 września 2011 roku. Relikwie do Parafialnej Świątyni wprowadził Biskup Kaliski Stanisław Napierała 5 listopada 2011 roku.

Błogosławiony Kapłanie Męczenniku Jerzy módl się za nami!