Akcja Katolicka jest zorganizowanym Stowarzyszeniem Katolików Świeckich, które współpracuje z Hierarchią kościelną w realizacji misji apostolskiej Kościoła, jaką jest zbawienie świata. Na świecie Akcja Katolicka powstała w 1876. W Polsce działała w latach 1918-1939 i została przywrócona w 1996 roku. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej powstał 8 marca 1996 roku. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest Święty Jan Paweł II.

Akcja Katolicka jest znakiem i potrzebą czasu, kiedy na wszelkie sposoby wypiera się Boga z życia społecznego i publicznego. 

Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:   

  •  pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie

  • przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego           

  •  zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej          

  • angażowanie się w formację dzieci i młodzieży

Grupa w sposób czynny angażuje się w życie Parafii poprzez podejmowanie inicjatyw duszpasterskich i organizacyjnych.

Do PO AK należy 7 członków. Zachęcamy Parafian do dołączenia do Akcji Katolickiej!